โทรศัพท์ : 053-015-111 HotLine : 081-557-9988 โทรสาร(Fax) : 053-015-333 Email : info@asiagrouphotel.com
Thai

Contact Us

โรงแรมเอเชียโฮเต็ลกรุ๊ป(พูนเพชร เชียงใหม่)

ที่อยู่: 4 ถ.เมืองสาตร, ตำบลหนองหอย

อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Tel : 053-015-111

Fax : 053-015-333

Email : info@asiagrouphotel.com